Uitgebreid assortiment in producten voor brandbeveiliging

Automatische blusinstallaties

1. Clean gas : MDP - HFC 125 

Toepassing 

 • Computerlokalen.
 • Serverlokalen.
 • Archieflokalen
 • Lokalen met elektrische uitrustingen
 • Telefonie
 • Telecommunicatie.
 • Bij vervangen van Haloninstallaties
 • Etc

 

Voordelen

 • LPCB certificatie
 • Veilig voor de mens
 • 95% van oud leidingwerk(oude blusinstallatie) herbruikt worden.
 • Geen residu’s na activatie van installatie
 • Opgenomen in internationale standaards zoals ISO 14520, UNE 25573 en NFPA 2001
 • Niet giftig
 • Geen aantasting van de ozonlaag

 

HFC 125 is een kleurloos, reukloos en niet-geleidend gas, gefabriceerd door Dupont.

HFC-125 is een fysisch vergelijkbaar met Halon 1301 met als voordeel dat het de ozonlaag niet aantast. Het is bijgevolg een uitstekend en efficiënt alternatief.

HFC 125 blust vuren dor het absorberen van warmte, laat geen residu’s na.

Uitgevoerde studies in samenwerking met PBPK(Physical Based Pharmacokinetic Model), inclusief NFPA 2001 hebben aangetoond dat personen blootgesteld aan FC 125 voor een maximum tijd van 5 minuten aan een concentratie tot 11,5%, geen HFC 125 waarde in bloed vertonen.

In 95% van de meeste toepassingen kan het oude leidingwerk behouden blijven en dienen enkel de sproeikoppen e de cilinders HFC 125 geplaatst te worden.

Het is geschikt en zeer doeltreffend voor bemande ruimtes, computerlokalen, archieven, elektrische installaties en telecommunicatie installaties.

De ontlading (lozing) gebeurt via ventielkleppen volledig ontworpen door LPG en goedgekeurd door de meeste erkende onafhankelijke organisaties

HFC-125 installaties zijn tevens LPCB gekeurd

HFC-125 installaties zijn beveiligd tegen lekken. Zij laten tevens een nazicht en onderhoud toe van alle componenten na indienststelling. Voorbeeld: Veranderen van elektroventiel,manometer,enz….

Al de LPG kleppen zijn geregistreerd bij het Ministerie van Industrie overeenkomstig de verplichte norm.

De LPG blussystemen bevatten sproeikoppen speciaal ontworpen om de eigenschappen van het blusmiddel te verhogen. Sproeikoppen van 180° en 360° zijn beschikbaar voor HFC-125 systemen

 

Fysische karakteristieken 

Chemische benaming : Pentafluoroethaan
Moleculair gewicht : 120
Kookpunt bij 1013 Bar : -48.3°C
Kritische temperatuur (°C) : 66.3°C
Kritische druk (bar) : 35.95Bar
Maximum vuldichtheid (bar) : 0.93 Kg./l
Verzadigingsfactor voor klasse A vuren :  0.485kg/m³
Blusconcentratie voor klasse A vuren : 8.7%
Verzadigingsfactor voor heptaan : 0.648kg/m³
Blusconcentratie voor Heptaan : 11.3%
NOAEL : 7.5%
LOAEL : 10%
ODP : 0
Greenhouse effect potential : 2800

 

 

2. Inert Gas MDP : Argon 200 & 300 BAR

HET NATUURLIJKE BLUSMIDDEL

TOEPASSING

 • Computerlokalen,serverlokalen
 • Archiefzalen,informatica 
 • Kabelkanalen 
 • Elektrische zalen 
 • Elektrische schakelkasten 
 • Telefooncentrales

 

VOORDELEN

 • Natuurlijk blusmiddel
 • Geen ijsvorming 
 • Laat geen residu’s na 
 • Geen aantasting ozonlaag 
 • Niet giftig 
 • Lage hervulkost 
 • Goede zichtbaarheid tijdens activatie 

 

Argon is een chemisch neutraal, niet geleidend, kleurloos en geurloos gas.Argon heeft geen ozonvernietigende eigenschappen en draagt niet bij tot het broeikaseffect. 

Argon is een inert gas dat op natuurlijke wijze in de atmosfeer aanwezig is.

Het blussen van branden met Argon gebeurt door het reduceren van het zuurstofgehalte in de gevarenzone.

In de gevarenzone (ruimte) wordt de zuursof vervangen door Argon tot er een niveau bereikt wordt waarop er geen verbranding meer mogelijk is. Het moleculaire gewicht en de dichtheid van Argon zijn gelijkaardig aan die van CO².

In het algemeen kunnen we er vanuit gaan dat de concentratie voldoende is om een brand te blussen, wanneer het zuurstofgehalte in de lucht daalt van 21% naar iets minder dan 14%. 

Argon is veilig voor het gebruik in lokalen waar mensen verblijven of werken. De zichtbaarheid gedurende de ontlading(emissie) van Argon is uitstekend.

Zowel de software als de hardware voor de blussystemen met Argon werden ontwikkeld in overeenstemming met internationale normen en zijn VDS goedgekeurd.

Opgenomen in ISO 14520, NFPA 2001,CEA 4008, UNE23575 enz

Wanneer Argon ontladen wordt, vult het snel en gelijkmatig de beschermde ruimte waardoor er een efficiënte homogene menging mogelijk is. Als algemene regel kunnen we stellen dat de concentratie voldoende is om de brand te blussen, wanneer het zuurstofgehalte in de lucht daalt van het standaardniveau van 20.9% tot minder dan 15%. Om dit te bereiken moet ongeveer 1/3 van het volume in de ruimte vervangen worden door inert gas. Voor sommige branden is een hogere concentratie vereist.

Argon wordt opgeslagen als een gecomprimeerd gas in hogedrukcilinders. Bijgevolg is de plaats ingenomen door het aantal benodigde cilinders afhankelijk van de druk en capaciteit van de cilinders. Momenteel wordt er gewerkt met waarden van 200 bar en zelfs 300 bar, sinds de goedkeuring van de CEN 12094-norm voor dit soort cilinders. De gebruikte capaciteiten zijn 80 en 140 liter, waardoor bespaard wordt op ruimte en kosten.

Er is een uitstekende zichtbaarheid gedurende de uitstoot van Argon en de meeste branden zijn momenteel geblust binnen 55 seconden na de ontlading van Argon.

Argon is uiterst geschikt voor de brandbeveiliging van archieven, museums, bibliotheken of om het even welke kostbare apparatuur die zich bevindt in een gesloten omgeving. Argon is ook erg geschikt voor de beveiliging van computerruimtes, telefooncentrales of andere ruimtes met elektrische uitrusting, waar er brandgevaar is.

 

Fysische karakteristieken

Chemische benaming : Argon
Chemische formule : Ar.
Moleculair gewicht : 39.9
Kookpunt bij 1013 Bar : -185.87
Kritische temperatuur (°C) : -122.43
Kritische druk (bar) : 49
Maximum vuldichtheid (bar) : 200 - 300
Verzadigingsfactor voor klasse A vuren. : 0.447m³/m³
Blusconcentratie voor klasse A vuren : 36%
Verzadigingsfactor voor heptaan : 0.616m³/m³
Blusconcentratie voor Heptaan : 46%
NOAEL : 43%
LOAEL : 52%
ODP : 0
GWP : 0

 

 

 

 terug